Kategória Archívumok: Nevezetes napok

Nevezetes Napok

A nevezetes napokon a számunkra fontos embereknek szeretnénk kifejezni az irántuk érzett szeretetünket, szerelmünket, ragaszkodásunkat.

A nevezetes napok, vagy más néven a jeles napok azok a napok, melyekhez állandó szokás, vagy esetenként babonás hiedelem fűződik. Ezeken a napokon mindannyian ünneplünk.

Sok ilyen napunk van egy évben, melyeket regionális szinten, vagy az egész világra kiterjedően ünnepelnek az emberek.

A legfontosabbak azok, melyeken virággal köszöntünk. Anyák napján, Nőnapon, Valentin napon, és az emlékezés napján Mindenszentekkor.

Karácsony

Karácsony

A karácsony Latinul Nativitatis Domini, Natalis Domini (Az Úr születése), az egyik legnagyobb keresztény ünnep. Teológiailag a húsvét ünnepe után, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. Minden évben december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Talán azért esett erre a választás, mert egyes […]

Advent

Advent

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (görögkatolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja, amely Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.